Gegevens voor ANBI

  

Naam: De Regionale Stichting Enterse Zomp

RSIN (ANBI) nummer: 816040436

KvK nummer: 41029038

Bankrek.: NL26 RABO 0145 4130 63

Postadres: Kartelaarsdijk 11, 7468 RZ Enter

Bezoekadres: Werfstraat 19, 7468 GG Enter

 

Doelstelling

 • Cultuurhistorie van zompbouw in Enter en zompvaart door Enternaren bekendmaken.


Hoofdlijnen beleidsplan

 • Doelstelling bereiken door rondvaarten en de Waarf.
 • Bevaarbaarheid Regge garanderen.
 • Educatie voor de jeugd.
 • Realiseren educatieve ruimte bij de Waarf in Enter
 • Bouw zompen
 • Bouw schepen voor derden

  

Samenstelling bestuur

 •  G.A.J. Bosch, penningmeester
 • J.M.W. Hegeman
 • J. Jansen, secretaris
 • B. Meijer
 • G. Ooms
 • T. aan de Stegge
 • G.D. Velten, voorzitter
 • H. Velten
 • M. Waanders, alg. adjunct

 

Beloningsbeleid

 • Bestuur en vrijwilligers krijgen geen beloning

 

Actueel verslag van activiteiten 2016

 • Bouw nieuwe zomp 
 • Rondvaarten met 3 zompen, in Enter, Rijssen en Hellendoorn.
 • Zomp gepresenteerd op evenementen en in de media
 • Schippersgroep Hellendoorn compleet
 • Vele rondleidingen op Waarf.
 • Faciliteren van lessen voor basisscholen.
 • Plan van aanpak en subsidie-aanvraag voor educatieve ruimte.    

 

De Regionale Stichting Enterse Zomp 

Winst- en Verlies rekening

  jaar            2016            2015            2014            2013          2012
                 €                  €                  €                              €                €
  omzet zompvaarten sec 25.866 28.135 29.013 18.080 17.763
  bouw zomp voor derden 10.772
  verkoop boek varen op de Regge, Gerrit Kraa 4.798
  boordverkoop, koffie/drankjes, etenswaar Werf 53.316 47.229 46.655 53.360 42.347
  totaal omzet 79.182 75.364 75.668 82.212 64.908
  kosten 54.372 54.946 48.007 46.649 52.760
  exploitatiesresultaat 24.810 20.418 27.661 35.563 12.148
  baten/(lasten) -428 -1.169 -3.284 -5.856 -3.193
  bouw zomp en botenhuis Hellendoorn (klaar in 2014) -24.377 -29.707 -8.955
  voorbereidingkosten educatief centrum -5.740
  zomp Rijssen in aanbouw (vervanging) -18.642 -19.249      
  resultaat boekjaar 0 0 0 0 0

Laatste nieuws

VOOR MEER NIEUWS >>

Varen waar geen water is

ZOALS HET GING EN ZOALS HET GAAT

De Regge

De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving en als riool gebruikt werd. Nu is zij helder en zo schoon dat zelfs het ijsvogeltje weer is te zien.

Lees verder

Overtoom

Wie kent niet het woord overtoom? In de Regge passeert de zomp twee stuwen met hulp van overtomen, een lorrie waar de zomp opvaart en naar de andere kant getrokken wordt.

Lees verder

Geschiedenis

De Regge was wat nu de A1 is, dé levensader van Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar geleden voeren hier honderden Enterse zompen en nu weer drie.

Lees verder

De Zompen

De zomp is een eikenhouten platbodem van ± 12 meter lang met fokzeil en grootzeil. Een fantastisch zeilschip en goed bestuurbaar en zeer geschikt voor ondiep water.

Lees verder