Educatie Rijssen

 

Educatieve vaartochten voor scholen

Je kunt een vaartocht boeken via deze website. 

 

Leerlijn: Leven op en langs de Regge

Stichting Viavie Welzijn die actief is in de gemeente Rijssen-Holten heeft een Leerlijn Erfgoed ontwikkeld voor leerlingen van de basisschool: Leven op en langs de Regge in Rijssen.

 

Leerlijn Erfgoed: Leven op en langs de Regge in Rijssen

Stichting De Enterse Zomp doet mee aan een leerlijn die samen met andere organisaties is ontwikkeld. De coördinatie is in handen van Stichting Viavie Welzijn.

Stichting Viavie Welzijn heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van alle inwoners van de gemeente Rijssen-Holten en alles wat daarmee verband houdt. Onder meer houdt de stichting zich bezig met cultuureducatie.

Cultuureducatie betekent: ‘het algemeen vormend onderwijs in kunst, erfgoed en media’. De combinatiefunctionaris cultuur-onderwijs van ViaVie Welzijn werkt samen met alle 17 basisscholen in Rijssen-Holten en vele lokale, regionale en provinciale creatieve en culturele aanbieders, om gezamenlijk cultuureducatie een vaste plek op de scholen te bieden. Er is nu een leerlijn in ontwikkeld met als onderwerp: Leven op en langs de Regge in Rijssen.

Deze leerlijn maakt de cultuurhistorie van het leven op en langs de rivier de Regge zichtbaar en beleefbaar. Voor alle leerjaren in het basisonderwijs zijn unieke onderwerpen geselecteerd. Het zijn de onderwerpen die bepalend zijn voor de Regge-stad Rijssen en waarmee leerlingen leren over de cultuurhistorische waarden in hun eigen omgeving. De gehanteerde didactiek brengt eenheid in de manier van leren over de cultuurhistorie langs de Regge. Door de leerlijn te implementeren op school en een duurzame samenwerking met de erfgoedinstellingen aan te gaan, komen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen. Ze leren de historische gebruiken en locaties in de eigen stad stapsgewijs waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. De leerlijn is zo ontwikkeld dat er ook veel ruimte is voor eigen inbreng in het samenstellen van bijvoorbeeld een projectweek of -periode. U kunt met behulp van de handleiding en aanwijzingen het programma op maat maken voor uw eigen school.

Er zijn verschillende groeperingen die hun bijdrage leveren aan dit project. Één daarvan is de Stichting Enterse Zomp. Het thema waaraan de Stichting Enterse Zomp medewerking verleent heet: Volg de rivier. Dit gedeelte van de leerlijn is bestemd voor de groepen 7/8 van de basischool.

Cultuurhistorisch landschap 

Leerlijn Erfgoed:  Leven op en langs de Regge in Rijssen

Leerlingen duiken in het vrachtvervoer door de zompen, het landschap en een havezate langs de Regge. De scheepskist ‘Enterse zompen op de Regge’ is onderdeel van dit project. Een vaartocht met een zomp van de ligplaats bij Pelmolen ter Horst voert de leerlingen ‘door de eeuwen’ heen. Naast de acht lessen voor de kinderen is er een digitale deskundigheidsworkshop voor leerkrachten beschikbaar.

De leerling leert:

• wat een zomp is.
• welke vrachten en producten werden vervoerd met de zompen over de Regge (jute- en Rijssense baksteen).
• waar de zomp naar toe vaart.
• kenmerken van het landschap langs de Regge waarnemen en benoemen.
• kennismaken met een van de havezates langs de Regge, het verhaal van de Grimberg.

  

Contactgegevens ViaVie Welzijn:

BEZOEKADRES RIJSSEN:
Rozengaarde 75A,7461 DA Rijssen
Navigatieadres voor het parkeren in de parkeergarage: De Hagen 15
T: 0548362755
E: info@viaviewelzijn.nl
I: www.viaviewelzijn.nl

 

Deelnemende organisaties en hun thema's:

Groep Thema Door/bij
 1/2  Spelen  Bij: Het Rijssens Museum 
 1/2  Eten Bij: Zuna Kaas 
 3/4  Kuiern Bij: Het Rijssens Museum
 3/4  Leemspoor Bij: Het Rijssens Leemspoor 
 5/6  Aan het werk in de jutefabriek Bij: Het Rijssens Museum
 5/6  Monumentale klanken in onze stad Door: Stichting Stadsmuziek Rijssen 
 7/8  Aan het werk op de molen Bij: Pelmolen Ter Horst  
 7/8  Volg de rivier Door: De Enterse Zomp

Laatste nieuws

VOOR MEER NIEUWS >>

Varen waar geen water is

ZOALS HET GING EN ZOALS HET GAAT

De Regge

De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving en als riool gebruikt werd. Nu is zij helder en zo schoon dat zelfs het ijsvogeltje weer is te zien.

Lees verder

Overtoom

Wie kent niet het woord overtoom? In de Regge passeert de zomp twee stuwen met hulp van overtomen, een lorrie waar de zomp opvaart en naar de andere kant getrokken wordt.

Lees verder

Geschiedenis

De Regge was wat nu de A1 is, dé levensader van Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar geleden voeren hier honderden Enterse zompen en nu weer drie.

Lees verder

De Zompen

De zomp is een eikenhouten platbodem van ± 12 meter lang met fokzeil en grootzeil. Een fantastisch zeilschip en goed bestuurbaar en zeer geschikt voor ondiep water.

Lees verder