Extra editie: Reggehub Enter


Extra Nieuwsbrief, oktober 2021

De Twentse Schuur tegenover de Waarf te Enter.

 

Beste vrijwilligers van de Regionale Stichting Enterse Zomp en andere geïnteresseerden,

Via deze extra nieuwsbrief willen we jullie informeren over een LEADER-project. Hiervoor is subsidie aangevraagd en goedgekeurd. Het project heet De Reggehub Enter, educatief doe-centrum in het Enters Reggedal. LEADER is een Europees programma waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland. De Lokale Actie Groep (LAG) Zuidwest Twente heeft daarvoor een strategie opgesteld. Iedereen met een projectidee dat aansluit bij die strategie kan bij de LAG terecht voor hulp, meedenken, contacten en/of een financiële bijdrage. Het LEADER-programma startte in 2015 met het opstellen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). In 2016 startte de LAG met het uitvoeren ervan. Wij, Stichting Enterse Zomp, hebben de subsidieaanvraag voor het project Reggehub ingediend, met als resultaat dat het is toegekend met vlag en wimpel. Dat is natuurlijk geweldig, maar nu begint het werk pas goed. Er is een voorlopige werkgroep samengesteld die bestaat uit vrijwilligers van de deelnemende organisaties. Ik ben er zeker van dat wij in de toekomst meer vrijwilligers nodig zullen hebben om het project te voltooien en te laten functioneren. 

Op deze website staat een kleine digitale impressie van het plan. Klik hier om alvast te proeven welk een uniek centrum we willen realiseren.

Om een idee te krijgen ín welke wereld we ons gaan storten, kun je de onderstaande websites bezoeken: 

Ik wens u veel kijk- en leesplezier.

Mede namens het bestuur van de Regionale Stichting Enterse Zomp, Gerrit Velten, voorzitter.

De Enterse zomp

 

Diapresentatie

Voor de aanvraag is een presentatie gemaakt. Klik hier of op bovenstaande afbeelding om naar de desbetreffende pagina te gaan. 

Educatief doe-centrum Enter

In dit project realiseert de Regionale Stichting Enterse Zomp een nieuwe levendige doe-plek om de geschiedenis van de streek beter zichtbaar te maken. Naast het ontvangen van bezoekers, wil de stichting kinderen en jongeren helpen bij de ontwikkeling van hun kennis. Dit doen we door het verhaal van de zomp in al zijn facetten op een aantrekkelijke wijze te vertellen. De bouw en de geschiedenis van de zomp worden geplaatst tegen de achtergrond van haar natuurlijke omgeving, het Reggedal. Daarvoor wordt een expositie ingericht.  

 

Verhaal van de Twentse scheepsbouw van toen en nu.

Waarom en waar

Op de Enterse scheepswerf “De Waarf” bouwen we als vanouds weer zompen. Na de te waterlating vertellen ze hun geschiedenis. Ze varen over de Regge, een van de belangrijkste historische vaarroutes in de regio. Ons plan is om samen met onze partners onze kennis te delen en ‘De Reggehub’ en het Reggedal te promoten als toeristische trekker.

In Enter is men trots op het verleden van het zompen- en klompentijdperk. Dit willen we graag tonen en uitdragen aan toeristen, bezoekers en ingezetenen van onze regio. In het te realiseren doe-centrum gaan we informatie aanbieden over onze geschiedenis en cultuur. Men zal als het ware de geschiedenis kunnen herbeleven. De bovenverdieping van de Twentse Schuur zal hiervoor worden benut.

De bovenverdieping van de Twentse schuur waar het Doe-centrum komt.

Projectdoel

Doel van het project is om de historie en cultuurgeschiedenis van de streek en de geschiedenis van de scheepsbouw bewuster te laten beleven. Oud en jong worden verbonden. We willen een toegangspoort zijn tot de nieuwe natuur in het Enters Reggedal. Met het centrum gaan we economische en toeristische meerwaarde creëren.

Laatste nieuws

VOOR MEER NIEUWS >>

Varen waar geen water is

ZOALS HET GING EN ZOALS HET GAAT

De Regge

De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving en als riool gebruikt werd. Nu is zij helder en zo schoon dat zelfs het ijsvogeltje weer is te zien.

Lees verder

Overtoom

Wie kent niet het woord overtoom? In de Regge passeert de zomp twee stuwen met hulp van overtomen, een lorrie waar de zomp opvaart en naar de andere kant getrokken wordt.

Lees verder

Geschiedenis

De Regge was wat nu de A1 is, dé levensader van Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar geleden voeren hier honderden Enterse zompen en nu weer drie.

Lees verder

De Zompen

De zomp is een eikenhouten platbodem van ± 12 meter lang met fokzeil en grootzeil. Een fantastisch zeilschip en goed bestuurbaar en zeer geschikt voor ondiep water.

Lees verder