Nieuwsbrief februari 2023

Inhoud:

  1. Bericht van de voorzitter
  2. Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
  3. Berichten uit Enter, Rijssen en Hellendoorn
  4. Bericht van het Ontdek & Doe
  5. Overig nieuws

 

1. Bericht van de voorzitter Herman ter Avest

Voor de Regionale Stichting  Enterse Zomp was 2022 een jaar met een zwarte rand vanwege het overlijden van Gerrit Velten. Als voorzitter heeft Gerrit veel betekend voor de Enterse Zomp, met als hoogtepunt de realisatie van het Ontdek & Doe Centrum. Tragisch dat hij de opening niet meer mag meemaken. Vanaf 14 november 2022 is Herman ter Avest de voorzitter voor minimaal een jaar. Er zijn drie nieuwe bestuursleden. Rolf Grouve is tijdelijk afgehaakt als bestuurslid. De voorlopige datum van de opening van het Ontdek en Doe Centrum is 2 juni 2023. De Zomp die nu in aanbouw is, zal vermoedelijk dit jaar in Rijssen in de vaart kunnen worden genomen als vervanger van De Regt door Zee. Bekeken wordt nog wat er met de eerste schuit gebeurt. De inrichting van De Waarf wordt aangepast. Herman wenst iedereen een voorspoedig maar bovenal een gezond jaar.

2. Drie nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Jenny Velten is sinds 2012 gastvrouw bij deze stichting. Vanaf 1 januari 2023 is ze bestuurslid en dat met name vanuit  de gastvrouwen. Ze blijft ook gastvrouw. Jenny vindt het fijn om mee te denken hoe de Stichting Enterse Zomp op een goede wijze onder de aandacht gebracht kan worden, zodat ook het nieuwe Ontdek en Doe centrum bekend wordt bij het publiek.

Frans Schuitemaker draagt de stichting een warm hart toe. Dit heeft alles te maken met zijn achternaam. Frans heeft gewerkt bij o.m. bij busbedrijven en heeft directeursfuncties vervuld. Daarnaast heeft hij veel bestuursfuncties gehad in stichtingen en verenigingen en is hij verkiesbaar bij de komende provinciale statenverkiezing.

Henk Pluimers, Henk van Bets van Fabriekshinne, is 67 jaar. Hij is geboren en getogen in Enter en woont nu in Wierden. Henk heeft in de bouw gewerkt o.m. als bedrijfsleider en directievoorzitter. Zijn hobby’s zijn portretten schilderen, tuinieren en sporten. Het aantal vrijwilligers van de Enterse Zomp heeft hem verbaasd. Samen met Herman gaat hij zich onder meer bezighouden met de ontwikkeling en bouw van een nieuw boothuis bij de Pelmolen in Rijssen.

De vrijwilligers van de stichting Enterse Zomp heten de nieuwe bestuursleden van harte welkom.

3. Berichten uit Enter, Rijssen en Hellendoorn

Schippersoverleg

In Enter was er schippersoverleg. We beginnen één uur later met de vaste vaarten. Bij de avondroodtochten gaan twee gastvrouwen mee die dienst hebben. Er waren wat vraagtekens bij de naam voor de schuur en de kaalslag langs de Lee werd betreurd.

Vaarplan

De werkgroepen coördinatie voor Rijssen, Hellendoorn en Enter hebben gezamenlijk een vaarplan voor 2023 gemaakt. Op alle locaties zullen zoveel mogelijk dezelfde regels c.q. afspraken gelden. Er kan weer geboekt worden via de website. We hopen op een goed seizoen waarin de nieuwe meanderende Regge nu ook bij Rijssen centraal zal staan. Misschien kunnen we dit jaar ook nog proefdraaien met de nieuwe zomp.

Reanimatie cursus

De eerste cursisten uit de schippersgroep Rijssen zijn geslaagd. Een cursus voor schippers uit Hellendoorn en gastvrouwen uit Enter is gepland. De cursus wordt via de Gemeente Rijssen-Holten georganiseerd door ViaVorsa. Heren Proficiat!

4. Bericht van en over Ontdek & Doe

 

Het doel van ons centrum op de Waarf is om bezoekers op een aansprekende manier kennis te laten maken met de historie van bouwen van en het transport met zompen. Naast de coördinerende Werkgroep ‘Ontdek & Doe’ zijn er 2 andere commissies gevormd. De PR- groep is uitgebreid. In overleg met Artica en ons bestuur is gekozen voor de naam ‘Ontdek & Doe’ met als ondertitel ‘Varen en beleven’. Een werkgroep bereidt de opening voor. Het geluid in de ruimte behoeft verbetering. De acteurs in de vlogs krijgen de primeur van de vlogs. Plan is om vanaf april Ontdek & Doe beperkt open te stellen voor eerste boekingen, zodat de organisatie kan warmdraaien.

Gastenbegeleiders houden toezicht en beantwoorden, zo mogelijk, eventuele vragen. De aanwezigheid van een begeleider is gewenst bij een reservering en tijdens de vaste vaarten. We hebben al een aantal mensen, maar willen graag een royale groep. Interesse? Meld je dan bij Frits Strabbing of bij iemand van de werkgroepen. Voor de opening in juni zullen we overheden, pers, scholen, culturele partners en andere contacten uitnodigen, alsmede alle vrijwilligers. Zet het vast in de agenda!

5. Overig nieuws

In de volgende nieuwsbrief willen we graag nog een aantal nieuwe vrijwilligers voorstellen. Stuur kopij voor een volgende nieuwsbrief naar archief.entersezomp@gmail.com

Laatste nieuws

VOOR MEER NIEUWS >>

Varen waar geen water is

ZOALS HET GING EN ZOALS HET GAAT

De Regge

De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving en als riool gebruikt werd. Nu is zij helder en zo schoon dat zelfs het ijsvogeltje weer is te zien.

Lees verder

Overtoom

Wie kent niet het woord overtoom? In de Regge passeert de zomp twee stuwen met hulp van overtomen, een lorrie waar de zomp opvaart en naar de andere kant getrokken wordt.

Lees verder

Geschiedenis

De Regge was wat nu de A1 is, dé levensader van Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar geleden voeren hier honderden Enterse zompen en nu weer drie.

Lees verder

De Zompen

De zomp is een eikenhouten platbodem van ± 12 meter lang met fokzeil en grootzeil. Een fantastisch zeilschip en goed bestuurbaar en zeer geschikt voor ondiep water.

Lees verder