Dit artikel is uit de website van Waterschap Vechtstromen, april 2023

Water en natuur krijgen de ruimte in het project Regge Pelmolen - Vechtstromen

Water en natuur krijgen de ruimte in het project Regge Pelmolen

Op donderdag 20 april 2023 sloot waterschap de Vechtstromen het project Regge Pelmolen met een feestelijk bijeenkomst af. Samen met inwoners uit het gebied en diverse organisaties werd dit gevierd in de Pelmolen ‘Ter Horst’ in Rijssen. Ook verkenden de deelnemers met een korte vaarttocht in de zomp de nieuwe kronkelende Regge. Met de uitvoering van het project Regge Pelmolen kreeg vrijwel de hele Regge, van Diepenheim tot Ommen, een natuurlijke inrichting.

Wat is er gedaan?

In het project Regge Pelmolen is de Regge, tussen de provinciale weg N 347 en de Maatgraven, over een lengte van 1,5 km, natuurlijk ingericht. De Regge meandert (kronkelt) hier nu weer als een natuurlijke rivier door het landschap. Een natuurlijke, kronkelende rivier voert het water minder snel af. In natte perioden overstromen aanliggende percelen in het Reggedal. Hierdoor voorkomen we benedenstrooms wateroverlast. Ook wordt het grondwater hierdoor aangevuld, waardoor we verdroging in de zomer tegengegaan. Naast water en landbouw is natuur een belangrijke functie in het Reggedal. In het project zijn voormalige landbouwpercelen omgevormd naar nieuwe natuurgebieden, waarmee invulling wordt gegeven aan het Natuur Netwerk Nederland. Het Reggedal wordt ook hier zo een belangrijk leefgebied voor planten en dieren, waardoor we de biodiversiteit versterken. Ook is er volop ruimte voor recreatie op of aan het water. Wandelend of vanaf de Enterse zomp, kano of fluisterboot is van de natuurlijke Regge te genieten.

Reggevisie en Europese Kaderrichtlijn Water

Met de herinrichting van het traject Regge Pelmolen is invulling gegeven aan de Reggevisie en de Europese Kaderrichtlijn Water. Met deze realisatie is de kwaliteit en biodiversiteit van de Regge versterkt en is ingespeeld op klimaatverandering.

Samenwerking

Het plan is in samenspraak met diverse partijen tot stand gebracht en medegefinancierd door het  POP3 programma van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Laatste nieuws

VOOR MEER NIEUWS >>

Varen waar geen water is

ZOALS HET GING EN ZOALS HET GAAT

De Regge

De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving en als riool gebruikt werd. Nu is zij helder en zo schoon dat zelfs het ijsvogeltje weer is te zien.

Lees verder

Overtoom

Wie kent niet het woord overtoom? In de Regge passeert de zomp twee stuwen met hulp van overtomen, een lorrie waar de zomp opvaart en naar de andere kant getrokken wordt.

Lees verder

Geschiedenis

De Regge was wat nu de A1 is, dé levensader van Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar geleden voeren hier honderden Enterse zompen en nu weer drie.

Lees verder

De Zompen

De zomp is een eikenhouten platbodem van ± 12 meter lang met fokzeil en grootzeil. Een fantastisch zeilschip en goed bestuurbaar en zeer geschikt voor ondiep water.

Lees verder