Gegevens voor ANBI

Naam: De Regionale Stichting Enterse Zomp

RSIN (ANBI) nummer: 816040436
KvK nummer: 41029038
Bankrek.: NL26 RABO 0145 4130 63
Postadres: Kartelaarsdijk 11, 7468 RZ Enter
Bezoekadres: Werfstraat 19, 7468 GG Enter

Doelstelling

 •  Cultuurhistorie van zompbouw in Enter en van het transport met zompen bekendmaken. 

Hoofdlijnen beleidsplan

 • Doelstelling bereiken door rondvaarten en de Waarf.
 • Bevaarbaarheid Regge garanderen.
 • Educatie voor de jeugd.
 • Realiseren educatieve ruimte bij de Waarf in Enter
 • Bouw zompen
 • Bouw schepen voor derden

Samenstelling bestuur

 • H. ter Avest, voorzitter
 • R. Grouve
 • vacature
 • J. Jansen, secretaris
 • H. Last, penningmeester
 • G. Ooms
 • H. Pluimers
 • H.G.D. Siegerink
 • H. Velten

Beloningsbeleid

 • Bestuur en vrijwilligers krijgen geen beloning

Actueel verslag van activiteiten 2018

 • Bouw nieuwe zomp 
 • Rondvaarten met 3 zompen, in Enter, Rijssen en Hellendoorn.
 • Zomp gepresenteerd op evenementen en in de media
 • Schippersgroep Hellendoorn compleet
 • Vele rondleidingen op Waarf.
 • Faciliteren van lessen voor basisscholen.
 • Plan van aanpak en subsidie-aanvraag voor educatieve ruimte.    

 

De Regionale Stichting Enterse Zomp 

Winst- en Verlies rekening 2022

2022

2021

2020

2019

2018

Zomp-vaarten

32064

17143

9314

29323

31332

Horeca

47827

18408

8843

38866

42715

Overige activi-teiten

4121

20982

49347

88337

2.374

84012

56533

67504

156526

76421

Kosten

72456

44436

63704

50056

55485

11556

12097

3800

106470

20936

Reser-

veringen

5501

18152

3800

106470

20936

Resul-taat boekjaar

6055

-6055

0

0

0

  

Laatste nieuws

VOOR MEER NIEUWS >>

Varen waar geen water is

ZOALS HET GING EN ZOALS HET GAAT

De Regge

De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving en als riool gebruikt werd. Nu is zij helder en zo schoon dat zelfs het ijsvogeltje weer is te zien.

Lees verder

Overtoom

Wie kent niet het woord overtoom? In de Regge passeert de zomp twee stuwen met hulp van overtomen, een lorrie waar de zomp opvaart en naar de andere kant getrokken wordt.

Lees verder

Geschiedenis

De Regge was wat nu de A1 is, dé levensader van Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar geleden voeren hier honderden Enterse zompen en nu weer drie.

Lees verder

De Zompen

De zomp is een eikenhouten platbodem van ± 12 meter lang met fokzeil en grootzeil. Een fantastisch zeilschip en goed bestuurbaar en zeer geschikt voor ondiep water.

Lees verder