Grotere Sallandse Heuvelrug

Geplaatst op: 02-11-2020

Uit Tubantia, 27 oktober 2020

Profijt van grotere Sallandse Heuvelrug

pilots wierden

Het pakt voordelig voor Wierden uit als het bestaande nationaal park de Sallandse Heuvelrug flink wordt vergroot. In het ambitieplan hiervoor staan namelijk liefst drie Wierdense pilotprojecten.

De deelname aan het project werd eerst door de ambtelijke deskundigen van Wierden afgeraden, omdat het te weinig voordelen opleverde. Vervolgens probeerden de twee oppositiepartijen PPW en VVD vergeefs het teniet te doen. Nu blijkt dat Wierden veelvuldig voorkomt in het activiteitenplan van de nota. "Het nationaal park is een sterk merk, waarvan Wierden graag wil meeprofiteren", stelde wethouder Richard Kortenhoeven al.

Het ambitieplan voor het toekomstige nationaal park dat zou groeien in omvang van zo'n 3500 naar pakweg 50.000 à 60.000 hectare, noemt drie pilots die op Wierdens grondgebied uit te voeren zijn: naast een informatiepunt voor het Natura 2000-gebied het Wierdense Veld gaat het om het versterken van een netwerk met recreatieve fietsroutes rond de buurtschap Ypelo en een startpunt voor bezoekers van het gebied bij De Waarf (de thuishaven van de Enterse zomp) in Enter.

In het rapport wordt gesteld dat het informatiepunt bij het Wierdense Veld 'een heel mooie invulling' zou zijn voor een boerenerf, dat de huidige agrarische activiteiten niet kan voortzetten. Op deze plek moeten de natuurlijke elementen aarde, water, zon en wind aan bod komen. Er zou aandacht kunnen zijn voor educatie, bodemkunde, ontstaan en ontwikkeling van het veengebied, duurzaamheid, waterwinning en ontwikkeling van agrarische sector, natuur en landschap.

Het Wierdense Veld wordt zeer geschikt geacht om een informatiepunt te huisvesten. Allereerst is dat door de waterwinning. Verder spelen mee: het oorspronkelijke landschap en de kentering waarmee de landbouwbedrijven geconfronteerd worden.

Web van fietspaden

Rond Ypelo valt uitstekend een web van op elkaar aansluitende recreatieve fietspaden aan te leggen.

Het netwerk regelt ook dat voor fietsers een goede verbinding komt vanuit Enter naar Almelo. Binnen de gemeente Wierden zijn nog meer fietsverbindingen te verbeteren. Specifiek worden genoemd: nabij het Wierdense Veld, tussen Hoge Hexel en Hellendoorn, alsmede de fietsbrug over de N35 en de N347 (vanuit de Hamberg aan de rand van Enter richting Rijssen). Het beoogde nationaal park dat ook een naamsuitbreiding krijgt (Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal), wil de toeristen, recreanten en dagjesmensen een 'totaalbeleving' bieden. In dat verband duikt De Waarf in Enter op in het activiteitenplan als zogenaamd 'andersoortig startpunt'.

Deze locatie aan de Werfstraat biedt allerlei mogelijkheden. Er worden bijvoorbeeld ter plekke zompen gerestaureerd, in het gebouw staan regelmatig activiteiten op het programma, in de omgeving is het vernieuwde natuurgebied van het Reggedal te vinden en verder ligt het klompen- en zompenmuseum op slechts enige afstand.

Laatste nieuws

VOOR MEER NIEUWS >>

Varen waar geen water is

ZOALS HET GING EN ZOALS HET GAAT

De Regge

De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving en als riool gebruikt werd. Nu is zij helder en zo schoon dat zelfs het ijsvogeltje weer is te zien.

Lees verder

Overtoom

Wie kent niet het woord overtoom? In de Regge passeert de zomp twee stuwen met hulp van overtomen, een lorrie waar de zomp opvaart en naar de andere kant getrokken wordt.

Lees verder

Geschiedenis

De Regge was wat nu de A1 is, dé levensader van Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar geleden voeren hier honderden Enterse zompen en nu weer drie.

Lees verder

De Zompen

De zomp is een eikenhouten platbodem van ± 12 meter lang met fokzeil en grootzeil. Een fantastisch zeilschip en goed bestuurbaar en zeer geschikt voor ondiep water.

Lees verder