Enter: Educatief Doe-centrum

Geplaatst op: 07-10-2021

Bijgewerkt: 25-2-2022

Oktober 2021

LEADER

De Stichting Enterse Zomp is bezig voorbereidingen te treffen voor het inrichten van Doe-centrum in de Twentse schuur bij de Waarf te Enter.

Om het Doe-centrum mogelijk te maken is een LEADER project gestart. LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale". Vrij vertaald betekent dat 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. Het is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Er is subsidie aangevraagd voor het Doe-centrum, met positief resultaat. 

Film

Voor het Doe-centrum wordt een film gemaakt waarin wordt verteld over de tijd dat de zompen volop hun vracht vervoerden over de Regge. Behoorlijk wat mensen hebben zich gemeld om een rol te spelen in de film. Momenteel wordt er aan gewerkt om de film vorm te geven.

Drie zompen 12.000 mensen

Tubantia, 4 februari 2022

Enterse Waarf: interactief doe- en educatiecentrum

De Wiezer, 20 oktober 2021

 

Nieuwsbrief

In oktober 2021 verscheen extra nieuwsbrief  van de Stichting Enterse Zomp over de plannen voor het educatief doe-centrum, Reggehub.


Laatste nieuws

VOOR MEER NIEUWS >>

Varen waar geen water is

ZOALS HET GING EN ZOALS HET GAAT

De Regge

De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving en als riool gebruikt werd. Nu is zij helder en zo schoon dat zelfs het ijsvogeltje weer is te zien.

Lees verder

Overtoom

Wie kent niet het woord overtoom? In de Regge passeert de zomp twee stuwen met hulp van overtomen, een lorrie waar de zomp opvaart en naar de andere kant getrokken wordt.

Lees verder

Geschiedenis

De Regge was wat nu de A1 is, dé levensader van Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar geleden voeren hier honderden Enterse zompen en nu weer drie.

Lees verder

De Zompen

De zomp is een eikenhouten platbodem van ± 12 meter lang met fokzeil en grootzeil. Een fantastisch zeilschip en goed bestuurbaar en zeer geschikt voor ondiep water.

Lees verder